Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
EUR Košík

Zavlažovanie svojpomocne

ZAVLAŽOVANIE SVOJPOMOCNE

Na požiadanie Vám vypracujeme :

 • Návrh, ktorý obsahuje zakreslenie umiestnenia postrekovačov, uloženie PE potrubí, programátora so zrážkovým senzorom, šachty s elektroventilmi a ostatných komponentov.
 • Rozpočet - cenovú kalkuláciu zavlažovacieho systému Vašej záhrady.

V prípade Vášho záujmu je potrebné uhradiť zálohu vo výške 30,00 €, ktorá Vám bude VRÁTENÁ v našej predajni po nákupe min. 80% komponentov podľa rozpočtu Vášho zavlažovacieho systému.
Aby sme tak mohli urobiť, potrebujeme od Vás nákres Vašej záhrady, alebo plochy, ktorú chcete zavlažovať (v mierke 1 : 100.)

Nákres musí obsahovať:

 • budovy, terasy, koterce, jazierka, skalky, bazény, altánky, živé ploty, stromy, kríky a osvetlenie nachádzajúce sa na zavlažovanej ploche
 • mierku, v ktorej je nákres
 • miesto, v ktorom sa nachádza zdroj zavlažovacieho média
 • miesto, kde sa nainštaluje programátor ( len v prípade, že zavlažovací systém bude riadený programátorom) - v tomto mieste potrebujeme zásuvku 230 V
 • miesto, kde sa nainštaluje senzor zrážok ( len v prípade použitia programátora). Senzor musí byť uložený tak, aby naň pršalo a aby bol nedostupný deťom a domácim zvieratám

V prípade vlastného čerpadla je potrebné zmerať zdroj zavlažovacieho média:

 • Pripojíme meraciu súpravu k zdroju vody, ktorý bude slúžiť pre budúce zavlažovanie
 • Otvoríme guľový ventil na doraz
 • Voda nám odteká mimo meracieho vedra
 • Začneme uzatvárať guľový ventil - tlak na manometri začne stúpať až dosiahne hodnotu 2,5 Baru
 • Ak sa hodnota 2,5 Baru na manometri ustáli, podložíme meracie vedro na dobu 12 sekúnd a nameranú hodnotu vynásobíme x 300 a dosiahneme počet litrov za hodinu pri tlaku 2,5 Baru.

MANOMETER A MERACIE VEDRO VÁM V PREDAJNI ZAPOŽIČIAME, TIEŽ VÁM VIEME ZAPOŽIČAŤ ÚZKU LOPATU NA VÝKOP

Zavlažovací systém Vám radi predvedieme na našej prezentačnej ploche v predajni.

Galéria: